Mange spennende oppdrag venter for medarbeidere i Båsum Boring

Båsum boring søker formann og kalkulatør

To sentrale stillinger skal nå besettes hos Båsum Boring. Det gjelder stilling som arbeidsformann og kalkulatør. Med 67 år i bransjen har Båsum Boring opparbeidet stor kompetanse innen flere fagfelt.

Først og fremst er selskapet kjent for sine vann og energibrønner med montasje av komplette energilagre. Selskapet har også gjennomført en rekke små og store NoDig-prosjekter med boring, utblokking og releining. Båsum Boring har også et sterkt navn innen fundamentering med stålkjernepeler og RD peler, samt rørpeler.Med dette som bakteppe er det grunn til å vurdere om du er rett person til å bli med på laget som arbeidsformann, sier avdelingsleder Dag Espen Båsum, som håper å få inn søknader fra dyktige fagfolk.

Formannsstilling
-Vi søker nå etter ansvarsbevisst og erfaren person som kan bidra med sin kompetanse til å videreutvikle vår bedrift som arbeidsformann.
Stillingen innebærer deltagelse i planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet og HMS. Videre er det aktuelt med oppfølgingsansvar for HMS, fremdrift, innkjøp, kontrakt, økonomi og kvalitet.  I stillingsannonsen kan du se hvilke krav og egenskaper som er ønskelig, og hvilke tilbud den nye arbeidsformannen kan forvente seg. Det er ikke satt annen søknadsfrist enn «så snart som mulig», på denne stillingen. 

Før aktuelle søkere sender inn sin søknad er de selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss for å avklare spørsmål de er opptatt av, understreker avdelingsleder Dag Espen Båsum. Dette gjelder begge stillingene.

Kalkulatør-stilling
Båsum Boring søker også etter ansvarsbevisst og erfaren person som kan bidra med kompetanse innen kalkulasjon for de ulike kundene, enten det er offentlige, proff-markedet eller privatmarkedet.
Her er det en fordel om søkere har noen års erfaring med kalkulasjon av private og offentlige anbud, og at de har teknisk utdannelse innen bygg og VA.
-Vi ønsker å få inn en medarbeider som har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og samtidig er god på forhandlinger og har evne til å arbeide selvstendig og systematisk, sier avdelingsleder Dag Espen Båsum.

Mer om arbeidsoppgaver og hva Båsum kan tilby rette person kan du lese om i annonsen, som du finner nederst i artikkelen.
-Vi håper å få inn søknader til denne stillingen fra personer som er strukturert, nøyaktig og prosjektorientert. De må være opptatt av gjennomføring og i tillegg være resultatorientert med gode samarbeidsegenskaper. sier han. Arbeidssted vil være på Slettemoen 24, 3535 Krøderen.